EasyROM

Easy ROM App B.V. levert mobiele (zorg)apps met dashboards/portalen waarmee patiëntgericht kwaliteit van zorg inzichtelijk gemaakt wordt op basis van IRT waarmee ROM data ontsloten kan worden met gebruik van wetenschappelijke itembanken.

Deze apps levert zij aan GGz-instellingen en alle GGz- gerelateerde partijen in Nederland via een full-service en digitale omgeving, SaaS en Cloud.

De klanten van Easy ROM App kunnen, volledig anoniem, met de data die deze apps genereren hun kwaliteit van (zorg)dienstverlening en hun organisatie verbeteren/optimaliseren, kosten besparen en evt. zorgvergoedingen zeker stellen.

Management Team

Het management team van EasyROM bestaat uit 3 professionals, met ieder hun eigen complementaire expertises:

Chief Executive Officer: Bas Thuis MBA

Chief Technical Officer: drs. ing. Dax Kho

Sales Director: Seth van der Meer

ROM geschiedenis

2001

ROM INGEVOERD

Routine Outcome Monitoring (ROM) voor het eerst breed ingevoerd in de GGZ bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Rivierduinen!

2004

ZORGMONITOR ZUID-LIMBURG

ROM project uit Maastricht wordt uitgebreid naar hele Zuid-Limburgse regio o.l.v Philippe Delespaul en Jim van Os. Doelstelling van de zorgmonitor is o.a informatie voor managers over de efficiency van de zorg en verantwoordingsinformatie voor stakeholders

2006

ROQUA

Vanuit het Rob Giel Onderzoekscentrum start het Routine Outcome and Quality Assessment project (RoQua), een samenwerkingsverband tussen de noordelijke GGZ instellingen en het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP).

2008

KENNISCENTRUM ZORG NEDERLAND

In december wordt KZN opgericht, een onafhankelijk kenniscentrum dat GGZ instellingen benchmarkt op basis van behandeluitkomsten.

ROMCKAP

16 klinische en 6 academische instellingen richten consortium op voor de implementatie van ROM in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

SYNQUEST

Sinds 2008 werken GGZ-instellingen samen in SynQuest om de doorontwikkeling en implementatie van ROM in de GGZ te stimuleren en faciliteren. Samen maken zij zich er sterk voor om de zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren.

2009

ROM GGZ PROJECT

Inhoudelijke basis voor ROM en benchmarken wordt gelegd door samenwerking NVvP, NIP, LPGGZ en GGZ Nederland

CENTRUM VOOR ZORGMONITORING

Stichting CvZM o.l.v. Bea Tiemens wordt opgericht. Met dit webbased systeem kunnen cliënten of behandelaren vragenlijsten digitaal invullen.

2010

BESTUURLIJK AKKOORD 2010

Tussen zorgaanbieders en verzekeraars over het gebruik van ROM voor het meten van kwaliteit van zorg op geaggregeerd niveau.

2011

STICHTING RESULTATEN SCOREN

Stichting Resultaten Scoren wordt opgericht voor de Verslavingszorg vanuit het in 1999 begonnen GGZ Nederland-project.

STICHTING BENCHMARK GGZ

Kenniscentrum Zorg Nederland wordt omgevormd tot de Trusted Third Party Stichting Benchmark GGZ met inhoudelijke samensmelting van ROM ggz project en ervaringen KZN

2012

BESTUURLIJK AKKOORD TOEKOMST GGZ 2013- 2014

Partijen benadrukken het belang van transparantie  van prestaties o.b.v. ROM. Afgesproken wordt dat bij elke patiënt waar dat zinvol voor is en  waar instrumenten voor zijn vastgesteld, worden gedurende de behandeling ROM-vragenlijsten afgenomen.

ROM ALS PRESTATIE-INDICATOR

Zichtbare Zorg (ZiZo) neemt behandeluitkomsten zoals gedefinieerd door SBG op in de Kernset Prestatie-indicatoren ggz en verslavingszorg. Dit blijft zo, ook nadat ZiZo is opgegaan in het Zorginstituut NL.

VERKORTE CQI ONDERDEEL ROM

SiRM ontikkelt samen met Stichting Miletus en SBG een verkorte CQi welke opgenomen wordt in de reguliere ROM.

2013

BESTUURLIJK AKKOORD GGZ 2014-2017

Partijen bevestigen en intensiveren hun commitment aan de afspraak en doelen gesteld in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ uit 2012 op het gebied van ROM en transparantie over kwaliteit van zorg.

2014

START DOORBRAAKPROJECTEN ROM

Het Trimbos instituut start in opdracht van LPGGZ, NVvP, GGZ Nederland en het NIP doorbraakprojecten ROM. In 2016 wordt de toolbox met resultaten en best practices gepubliceerd.

2015

AGENDA GEPAST GEBRUIK & TRANSPARANTIE

Patiëntenvereniging en zorgaanbieders stellen in november de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie op. ROM wordt onderdeel van de zorgstandaarden.

LEERSTOEL ROM EN BENCHMARKEN

Prof. dr. Edwin de Beurs wordt per 1 januari benoemd als hoogleraard ROM en Benchmarken aan de Universiteit Leiden.

INTERNATIONALE STANDAARD

ICHOM publiceert internationale standaard voor het meten van uitkomsten bij Angststoornissen en Depressie.

2016

KEUZE WEBSITE VOOR PATIËNTEN

MIND ontvangt subsidie van Zorginstituut Nederland voor het ontwikkelen van een keuzewebsite voor patiënten met onder andere uitkomstgegevens en patiëntervaringen. De aanvraag is een samenwerking met SBG, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Vektis.

2017

VRIJGEVESTIGDEN HAKEN AAN

Ook vrijgevestigde zorgaanbieders gaan bijdragen aan de landelijke benchmark via de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). Hiermee gaat de landelijke benchmark 100% van de verzekerde ggz bestrijken.

Laatste nieuws

  • Routine Outcome Monitoring (ROM)
    Vanaf 2018 zijn NIP-leden die werken als jeugdhulpaanbieder verplicht om Outcome (resultaten) van de ingezette jeugdhulp te meten en daarvan de gegevens aan te leveren. In het nieuwe informatieprotocol bij de regeling Jeugdwet staat in hoofdstuk 4 welke gegevens verzameld moeten worden.
  • Uitspraak rechter over ROM-gegevens en privacy
    Op 3 augustus jl. heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan dat de ROM (Routine Outcome Monitoring)-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) niet als persoonsgegevens moeten worden aangemerkt. Wel moet er nader onderzoek worden gedaan over de directe herleidbaarheid naar personen en ook moet het onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden afgewacht. Met deze uitspraak verwerpt de rechter de eis tot onmiddellijke stopzetting van aanlevering en verwerking van ROM-gegevens. SBG blijft daarom komende tijd ROM-gegevens verwerken en werkt intussen mee aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. De volledige uitspraak met onderbouwing vindt uhier.
  • Vragen rondom de ROM en de privacy
    Hoe zijn de gegevens van mijn cliënten beveiligd tegen datalekken? Welke persoonlijke gegevens worden eigenlijk precies doorgestuurd naar SBG? Wat zien verzekeraars hiervan terug? Kunnen anderen gegevens over mijn behandeling terug herleiden al die ‘big data? Rondom de ROM leven veel vragen over privacy. Voor u als professional is vertrouwelijkheid van de behandeling een absolute must. Kunt u niet wachten tot 21 juni en wilt u nu al meer lezen over beveiliging van ROM gegevens? Lees hier de factsheet ROM: waar gaat het heen?
Neem contact op
close slider

[recaptcha]