De juiste behandeling lukt alleen met de juiste informatie.

Patiënten meten zelf en anoniem, het behandeleffect van hun behandeling. Deze anonieme informatie is bruikbaar binnen eigen behandeling, maar ook voor lotgenoten, behandelplanoptimalisatie, benchmarking, Real World Data, Research, Remote Clinical Trials , Comparitive Effectiveness Research (CER) voor innovaties MedTech, E-Health, BioTech. De mogelijheden zijn legio, alleen maar omdat de informatie met elkaar vergelijkbaar is.

Patiënt meet zelf de behandeleffect

Het is mogelijk om binnen 1 minuut een meting te krijgen, van het allerhoogste wetenschappelijke niveau. Deze metingen zijn vergelijkbaar (uniek in de zorgsector) met elkaar.

Optimalisatie van behandelplannen

Nu kunt u echt optimaliseren, want EasyROM metingen geven aan wie en wat de beste behandeling is voor welk patiënt. Maximaal effect en maximale aandacht aan patiënt.

Resultaten zijn duidelijk voor allen

Niet alleen cliënt/patiënt heeft baat bij de metingen van EasyROM, maar ook de onderzoeker, de programmamanager, de bestuurder, de wetenschap.

EasyROM is lekker makkelijk

Het is 2019, smartphones zijn doodnormaal, dus daarom doen patiënten ook hun metingen met een app en niet op een desktop, via een website of op papier (!).

EasyROM is wereldwijd

Beginnen met de Nederlandse, Engelse en Spaanse versie, meet de EasyROM app van bijna 2 miljard mensen wereldwijd, de behandeleffecten.

Hoogste wetenschappelijke niveau

EasyROM metingen zijn wetenschappelijk bewezen en onweerlegbaar. Sinds 2004 zijn er al bijna 1500 publicaties uitgekomen, die de kracht en flexibiliteit bewijzen.

Al sinds 2005 mobiele app expert

Mobiele apps ontwikkelen doen wij al voor het bestaan van de iPhone. Wij hebben de ervaring met alle platformen, alle toestellen, alle besturingssystemen en die kennis heeft zich geconsolideerd in het in-house ontwikkelde EVAA Framework, een modulair platform dat uit meer dan 100 modules bestaat. EasyROM Custom en EasyROM Confectie kunnen opgebouwd, of aangepast worden met EVAA Framework modules voor de perfecte fit.

Sinds 2011 expertise met mobiele zorgapps

Mediant GGz uit Twente heeft momenteel 7 mobiele zorgapps, gebouwd op het EVAA® Framework met verschillende modules.

Groos Mentaal Beter Jong, onderdeel van de landelijke Mentaal Beter Groep, gebruikt 2 mobiele zorgapps

Ademtherapiepraktijk In-Balanz uit Meppel heeft hun ademtherapie app herbouwd met EVAA® en heeft EasyROM CAT-testen ingebouwd.

EasyROM levert confectie apps voor ADHD, Eetstoornissen, Bipolaire Stoornissen, Psychose, CGT en traditionele vragenlijsten (zoals CQi, HoNoS, MMPI-II, etc.). Natuurlijk is elke andere zorgapp mogelijk met EasyROM confectie zorgapps.

EasyROm gebruikt vragenlijsten, gevalideerd door:

caret-down caret-up caret-left caret-right

EasyROM dekt alle doelen

Routine Outcome Monitoring kent 4 doelen en EasyROM is daarvoor uw flexibele oplossing.

Behandelen en Begeleiden

Door middel van de tussentijdse ROM metingen, kan samen met de cliënt bekeken worden of en hoe de behandeling voortgezet moet worden.

Leren en Evalueren

Behandelprogramma’s kunnen bijgesteld worden en uitkomsten kunnen vergeleken worden op afdelings- of instellingsniveau.

Onderzoeken

EasyROM gegevens zijn ‘big data’ die uitnodigen tot wetenschappelijk onderzoek uit eigen onderzoekspopulatie of daarbuiten. Uiteraard volledig anoniem

Verantwoorden

De begin-, tussen- en eindmetingen van EasyROM gegevens voldoen ruimschoots aan de voorwaarden voor de Stichting Benchmark GGZ. In elk geval: u heeft altijd de regie.

Wetenschap

EasyROm is een app die de kracht van Item Response Theory in zet met een Computer Adaptive Testing methode. Omdat het een app is, is Sample grootte geen hindernis, onze ervaring toont aan dat een participatiegraad van minstens 65% vrijwel direct haalbaar is.

IRT geeft veel ingewikkeldere informatie en de items zijn aan te passen en daarmee is de gehele test flexibel in te richten, om de betrouwbaarheid te verbeteren. Onderzoek makkelijker, ontdek sneller en leer meer met de Big Data van de EasyROM App. 

Privacy en Security by Design

EasyROM heeft privacy en beveiliging zeer hoog in het vaandel. Daarom verlaat uw data Nederland nooit, gebruiken wij de scherpste beveiliging, die technische mogelijk is.

Wij conformeren ons helemaal aan de AVG of GDPR, die in 2018 van kracht gaat. Privacy en Security is vanaf meet af aan enkele van onze grootste pijlers geweest en is volledig ingebed in het gehele ontwerp. 

Real Time

Continue respons zorgt voor real-time data voor snellere interventie. Doordat EasyROM als mobiele app op de smartphone van de gebruiker zit, is de drempel om een meting te doen, tot een minimum beperkt. De gebruiker is vertrouwd, bekend en ervaren in het gebruik van het apparaat en zal daarom ook zeer makkelijk respons geven. De ervaringen bij voorgaande klanten zijn gegaan van 10-15% met webformulieren en portalen, naar 60-65% met gebruik van EasyROM Confectie en EasyROM Custom apps. EasyROM Pro geeft u ook diezelfde responsgraad.

Snelheid

Easy ROM App klanten kunnen meteen aan de slag. 

Doelmatig

Meetresultaten zijn ook geschikt voor intern gebruik.

Ont-zorgend

Directe SBG export functie zonder menselijke tussenkomst.

EasyROM Dashboard

EasyROM is gecreëerd volgens de modernste, industriestandaard technologieën. Dit betekent dat EasyROM werkt op alle soorten platformen, desktop, tablet, mobiel, smartTV, wearables, het maakt niet uit.

Neem contact op
close slider

[recaptcha]